Persondatapolitik

Det er Vikarlæger A/S, der er dataansvarlig efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Vi har følgende kontaktoplysninger

Vikarlæger

ActivCare A/S (dataansvarlig)
Røjelskær 11, 2. Sal, 2840 Holte
Cvr-nummer: 19344 444
Telefon 70 20 30 00
Mail: persondata@activcare.dk

Når du opretter dig i vores vikardatabase, giver du os tilladelse til, at vi må behandle følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Autorisationsoplysninger
 • Kandidatår
 • Præferencer mht. vikariater
 • Kendskab til Vikarlæger
 • Oplysning om certificering i Sundhedsplatformen
 • Oplysning om, hvorvidt du ønsker at modtage sms-beskeder

Derudover kan vi behandle følgende oplysninger:

 • CPR-nummer
 • CV
 • Børneattest
 • MRSA-skema
 • Mailkorrespondance
 • Kontooplysning
 • Oplysninger om, hvilke nyhedsmails du åbner og klikker i
 • Referencer
 • Oplysninger om, hvilke vagter du har budt ind på og dækket
 • Evalueringer fra praksisser eller afdelinger, hvor du har vikarieret

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at kunne tilbyde dig relevante vikariater
 • For at kunne leve op til kunders krav (børneattest, CPR-nr., CV, referencer)
 • For at kunne udbetale dig løn (CPR-nr. og kontonr.)
 • For at kunne forbedre vores arbejde
 • For at kunne føre statistik
 • For at kunne sagsbehandle

Vi behandler udelukkende oplysninger, vi har modtaget fra dig eller som ligger offentligt tilgængelige, eksempelvis oplysninger fra Autorisationsregistret. Derudover kan vi gemme evalueringer fra kunder, som har haft dig som lægevikar.

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på vikarlaeger@activcare.dk eller tlf. 70 20 30 00.  

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Videregivelse af personoplysninger
Vikarlæger.dk videregiver kun dine personoplysninger, såfremt du tildeles et vikariat. Hvis du tildeles et vikariat, vil vi give vores kunde dit navn og CPR-nr., som anvendes til at oprette koder. Derudover kan vi med dit samtykke videregive telefonnummer og e-mailadresse, ligesom vi kan indhente børneattest hos Politiet eller referencer.

Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredje part til andre formål end ovenstående.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
I forbindelse med behandling af dine personoplysninger kan vi benytte tjenester og programmer, der er lokaliseret i lande uden for EU og EØS. Vi benytter udelukkende tjenester og programmer, der overholder EU-Kommissionens krav til databeskyttelse.

Du kan til enhver tid frabede dig, at vi overfører dine data til lande uden for EU og EØS. Du skal dog være opmærksom på, at du ved at gøre dette, gør det umuligt for os at behandle dine oplysninger og at vi derfor må slette dig i vores database.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi kun opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har din tilladelse til dette. Du kan derfor til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vikarlæger træffer som udgangspunkt ikke afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling eller profilering af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Klage til Datatilsynet
Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf. 33193200 eller på dt@datatilsynet.dk.