Destinationer

Vikarlæger tilbyder ansættelse som lægevikar eller jordemodervikar. Alle typer vagter. Del- og fuldtidsdækning. Korte og lange perioder.

Vi opererer i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Arbejdet som læge- eller jordemordevikar er både en faglig og personlig udfordring.
Du vil få mulighed for at bruge dit fag i nye sammenhænge og opleve en anden kultur.

Du kan læse mere om landende, de særlige forhold og om de ansættelsesvilkår, der gælder for de udbudte vikariater.

Danmark

Til vagter og vikariater i Danmark rekrutterer vi primært speciallæger, men også yngre læger og læger under uddannelse.

Grønland

Vikariater i Grønland  henvender sig primært til speciallæger og jordemødre.

Grønland

Ansættelse henvender sig til speciallæger samt endnu ikke speciallæger. Og jordemødre.

Færøerne

Ansættelse henvender sig til speciallæger i almen medicin.

Sankt Helena

Ansættelse henvender sig til erfarne speciallæger og jordemødre.