Danmark

Vikarlæger.dk tilbyder vikariater for speciallæger ved danske sygehuse, privathospitaler og i almen praksis. Vi har gennem de seneste år udvidet vores marked i Danmark. I 2010 deltog Vikarlæger.dk i licitationsrunden for Region Sjælland og vi står nu for levering af vikarydelser på speciallægeområdet i regionen.

Vikarlæger.dk tilbyder vikariater for reservelæger ved danske sygehuse. Vikariaterne er primært ved skadestuer/FAM og henvender sig fortrinsvis til læger med kompetencer indenfor det ortopædkirurgiske eller medicinske speciale.

Vores ydelser

Vikarlæger.dk ansætter og aflønner lægevikarerne og varetager al øvrig administration i forbindelse med vikariatet. Vi sørger for, at lægevikaren informeres om forhold, som er af betydning for arbejdet og opholdet.
Hvis du ønsker at blive orienteret om ledige vikariater, skal du udfylde formularen under bliv vikar

Danmark