St Helena

St. Helena er en britisk koloni i det Sydatlantiske Ocean, midt mellem Namibia og Brasilien. Øen har ca. 4.300 indbyggere. St. Helena byder både på historiske og kulturelle oplevelser, såsom forter, Boer-fængslet, Napoleons grav og St. Helena destilleriet. Den skønne natur og de danner ideelle rammer for fysiske aktiviteter både til lands og til vands.

Vi har pr. september 2013 indgået samarbejdsaftale med St. Helena Government omkring formidling af speciallægevikarer samt jordemodervikarer til St. Helena General Hospital i Jamestown. Hospitalet har 30 sengepladser og dækker alle områder inden for akut medicinsk og kirurgisk behandling. Den alment medicinske pleje ydes i ambulatoriet i Jamestown og gennem opsøgende arbejde i tre distriktsklinikker og i lokalsamfundet.

Vikariaterne på St. Helena vil hovedsageligt være af længere varighed, 6-12 måneder, men kortere vikariater kan også blive aktuelt. Lægen eller jordemoderen vil under vikariatet blive ansat og aflønnet af St. Helena Government med en attraktiv løn samt diverse skattefrie diæter. Ved etårsansættelser tilbydes desuden pension og fire ugers betalt ferie med rejseomkostninger dækket. Rejse i forbindelse med tiltrædelse og aftrædelse arrangeres og betales af St. Helena Government. Der stilles bolig til lægens eller jordemoderens rådighed under opholdet.

Vores ydelser

Vikarlæger.dk sørger for, at vores læge eller jordemoder er velinformeret om lokale forhold, skik og brug inden afrejsen. På den måde skaber vi de bedste betingelser for de involverede parter.

St Helena