Reservelæge på psykiatrisk afdeling i Grønland, Dronning Ingrids Hospital , Nuuk

At være læge i psykiatrien i Grønland er et meningsfyldt arbejde, hvor du kan bidrage synligt til forbedring af både børn, unge og voksnes sundhed. På Dronning Ingrids Hospital i Nuuk kan du tilegne dig en bred vifte af psykiatriske kompetencer. Her er korte beslutningsprocesser og kort vej til handling, et tæt personligt samarbejde med mange personalegrupper og en stor fællesskabsfølelse, både professionelt og socialt.

Psykiatrisk Område består af en sengeafdeling med et skærmet afsnit, ambulatoriefunktion, herunder telepsykiatriske konsultationer og Distriktspsykiatrien i Nuuk med omkring 170 patienter tilknyttet. Psykiatrisk Område har et samarbejde med Region Midtjylland med månedlig konference og 16 sengepladser på et retspsykiatrisk afsnit på Aarhus Universitetshospital.  Derudover en samarbejdsaftale med børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden med ugentlig konference. 

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan du finde her: https://gjob.dk/sog-job/funktionsbeskrivelser/reservelaege-psykiatri/

Hvad kan du forvente?
Der er tale om et arbejde som yngre læge på psykiatrisk afdeling. På afdelingen varetager du som kontaktlæge stuegangsopgaver i samarbejde med øvrige læger, herunder indlæggelse, udredning og behandling, behandlingsplaner og andre lægelige funktioner i forhold til afdelingens indlagte patienter. Du kan se patienter tilknyttet distriktspsykiatrien. Du vil få forvagt i et 3-4 skift rul. Forvagten har tilkaldevagt fra hjemmet med en gennemsnitlig vagtbelastning efter normalt dagarbejde på 3 timer. Vi har op til 7 indlæggelser per uge, heraf er de fleste i dagstid. Der er et tæt samarbejde med speciallægerne med tid afsat til faglig sparring hver dag.

Du vil aldrig være alene hos os, da vi har en god kollegial holdånd i psykiatrien og har samarbejdsaftaler med specialister i Danmark. Hos os får du enestående muligheder for faglig udvikling og forskning, specielt indenfor psykoseproblematik, suicidologi, traumatologi og det transkulturelle felt.

Hvad forventer vi af dig?

Det er et krav at du har dansk autorisation for selvstændigt virke. Derudover forventes det, at du har mod på faglig udvikling og tæt samarbejde med andre faggrupper. Du besidder et godt overblik og har gode samarbejdsevner, og du er robust og omstillingsparat.

Lyder ovenstående som noget for dig, skal du henvende dig til Vikarlæger på telefon 70 20 30 00 #3, her vil Rikke Dela besvare dine spørgsmål. og sikre at du bliver matchet med den rette vagt. Du er også velkommen til, at sende en e-mail til vikarlaeger@activcare.dk