Rekruttering

Speciallægevikarer
I Vikarlæger.dk har vi igennem de sidste 15 år ansat og formidlet speciallægevikarer til sygehuse og almen praksis i Danmark, Sverige, Grønland og Færøerne. Via vort samarbejde med rederierne A. P. Møller Mærsk og Lauritzen Offshore-Services sender vi ligeledes lægevikarer til borerigge rundt omkring i verden. Vi har igennem de seneste år udvidet vores marked i Danmark og deltog i 2010 i licitationen i Region Sjælland, hvor vi nu står for levering af vikarydelser på speciallægeområdet. Herudover formidler vi løbende speciallægevikarer til danske privathospitaler. Grundet vort mangeårige virke og gode ry har vi oparbejdet en meget stor gruppe af speciallægevikarer. Fælles for vores lægevikarer er, at de er vant til hurtigt at omstille sig til givne forhold og at de seriøst og ansvarligt løfter de opgaver, de får stillet. I mange år har vi oplevet, at priser for speciallægevikarer er skruet op til et højt niveau, og at afdelingerne på landets sygehuse kan have svært ved at honorere denne tiltagende belastning af økonomien. I Vikarlæger.dk har vi taget konsekvensen af dette og har med succes bevist, at det er muligt at tilbyde vikarløsninger til mere acceptable priser.

Endnu ikke speciallæge
Vikarlæger.dk har igennem de sidste 15 år ansat og formidlet lægevikarer til sygehuse og almen praksis i Danmark, Sverige, Grønland og Færøerne. I Vikarlæger.dk har vi erfaring og succes med etablering af lægeteams til dækning af vagter ved skadestuer/FAM og på kirurgiske og medicinske afdelinger ved landets sygehuse. Vi tilbyder både kontinuerlig dækning, hvor et fast lægeteam dækker de udbudte vagter, eller ad hoc dækning af enkeltstående vagter. Vore vikarer er B-autoriserede læger, som besidder de nødvendige erfaringer og kompetencer indenfor specialet.

Jordemodervikarer
Efter mange år med formidling af lægevikarer har Vikarlæger.dk nu udvidet området til også at gælde jordemodervikarer. Området er under udvikling så kontakt os endelig, hvis du har behov for en jordemoder og vil høre nærmere om mulighederne.

Vi klarer papirarbejdet
Lægevikarerne og jordemodervikarerne ansættes og aflønnes af Vikarlæger.dk. Derfor spares sygehuset for de administrative og tidskrævende processer, som ofte er forbundet med brug af vikarer.


Samarbejdspartnere