Om Vikarlæger.dk

Historie
Vikarlæger.dk blev etableret i 2002 under navnet NordWeCare af speciallæge Carl Frederik Nagell og speciallæge Michael Rose. Med baggrund i deres egne erfaringer som lægevikarer ved siden af deres faste stillinger blev NordWeCare bygget op omkring formidling af lægevikarer til almen praksis i Norge og til de grønlandske kystsygehuse. Som led i udvidelse af medarbejderstaben og udvikling af nye markeder blev navnet i 2007 ændret til Vikarlæger.dk. Idag er Vikarlæger.dk et bureau, som har opnået at få et solidt fodfæste på – ikke bare det grønlandske – men også det færøske, svenske og danske marked.

Om at være vikarbureau
Vikarbureauer er med deres virke i dag en del af sundhedsvæsnerne i de områder, de virker. Derfor må bureauerne kunne manøvrere i et omskifteligt system. Vikarlæger.dk finder det væsentligt at etablere et åbent forhold til såvel læger som sygehuse, almen praksis og regioner, hvor vi vægter fairness højt. Dette betyder, at vi som bureau prioriterer at være lydhøre for forventninger og krav fra vores samarbejdspartnere – forventninger og krav, som ændres i takt med omstruktureringer i sundhedsvæsnet.

Michael Rose

Lægefaglig direktør, speciallæge
44 58 22 26
mr@vikarlaeger.dk

Carl Frederik Nagell

Lægefaglig direktør, speciallæge
44 58 22 26
cf@vikarlaeger.dk

Dorte Ekstrand

Mads-Emil Jakobsen

Cecilie Nagell

Økonomikonsulent
44 58 22 26
cna@vikarlaeger.dk

Charlotte Wain Grønsund

Sundhedsfaglig kundekonsulent
28 76 42 81
cwg@vikarlaeger.dk

Vikarlæger.dk støtter social- og sundhedsfremmende projekter

I Grønland støtter Vikarlæger.dk Meeqqat Inuunerissut – Bedre Børneliv og deres projekt ”Som ringe i vandet”. Et projekt, som skal skabe debat og sprede viden om seksuelle overgreb mod børn i Grønland. Landsdækkende undersøgelser viser, at 9% af drengene og 33% af pigerne og kvinderne i Grønland har været udsat for seksuelle overgreb. Det er en statistik, som Vikarlæger med sin støtte gerne vil bidrage til at kunne ændre på. Læs mere herSe dokumentar om projekt ”Som ringe i vandet”:

I Grønland støtter Vikarlæger.dk håndboldklubben Nûk. Idrætslivet er et værdifuldt led i det enkelte menneskes fysiske udvikling og gode helbred, ligesom det er indgangen til sociale fællesskaber. De frivillige aktiviteter i idrætsforeninger skal have mulighed for at udfolde sig, hvorfor Vikarlæger.dk støtter op om dette. Læs mere her

I Nigeria støtter Vikarlæger DINNødhjælp, som udfører et vigtigt oplysningsarbejde for at nedbryde overtroen i Nigeria, som er årsagen til, at mange børn og unge bliver anklaget for at være hekse og på den baggrund tortureres, udstødes, dør af deres kvæstelser eller slås ihjel af lokalsamfundet. De overlevende børn forsøger DINNnødhjælp at redde, hvorefter børnene indlogeres på et børnehjem i Nigeria. Vikarlæger.dk støtter projektet for at bidrage til, at alle børn i staten Akwa Ibom, der bliver beskyldt for at være hekse, har mulighed for at bo et sted og for at komme i skole. Læs mere her

I Kenya betaler vi skoleuddannelse for de to unge mennesker, Stephen og Cyrus, hvis familier har svære kår. Begge unge mænd har gennemført high school med fine resultater og er nu i gang med at videreuddanne sig. Stephen læser til ingeniør og har kun et år tilbage. Cyrus er i gang med medicinstudiet. Han regner med først at være færdig i 2020, da han tager en ekstra bachelorgrad i biokemi. Vi fortsætter med at betale udgifterne til deres uddannelser, indtil de når deres mål. Drengene holder os løbende orienteret via mail.


Brev fra en af drengene i Kenya:

Dear Dr. Nagell, Hello! I’m so excited today to inform you of my examination results in my final exam in high school. I managed to get an overall grade A with A’s in all the subjects. Many thanks to you for your support that saw me complete high school successfully. May God bless you so much. Regards, Cyrus Mwanzia.


Tidligere støtteprojekter

Børnehjemmet Sikkerneq er en døgninstitution i Nuuk for børn med særlige vanskeligheder, såsom tidligt skadede, omsorgssvigtede og lignende i alderen 0-10 år. Vikarlæger har ydet støtte til børnene, der har behov for længerevarende anbringelse og intensiv pædagogisk behandling www.sikkerneq.gl
Stairways Danmark har til formål at arbejde med børns rettigheder og forebyggelse af sexmisbrug. Arbejdet er baseret i Filippinerne, men når i stigende grad også ud til andre lande i Sydøstasien. Vikarlæger har støttet et projekt herigennem til en skole for gadebørn fra Manilla på Filippinerne. www.stairwaydanmark.dk keller www.stairwayfoundation.org

Projektet Barnelandet i Zimbabwe er et af Dansk Røde Kors’ hjælpeprogrammer for forældreløse børn, hvis forældre er døde af aids. Omkring 1 million børn har mistet en eller begge forældre på grund af aids. Vikarlæger har støttet projektet og hjulpet til, at børnene har fået bedre levevilkår samt skolegang. www.barnelandet.dk