Grønland

Verdens største ø er dækket af 3/4 iskappe og har verdens laveste befolkningstæthed. Her er mulighed for ro og fordybelse. Det grønlandske samfund er opbygget i relation til naturen og rummer i dag stor mangfoldighed og diversitet – fra det urbane, moderne liv i byerne til storheden i det pittoreske landskab, der ikke har sit lige. Grønlands folkefærd er kendt for sin uhøjtidelighed og gæstfrihed. Landet byder på nordlys, isbjørne, hvaler, klatring og bjergbestigning, hundeslædekørsel, kajaksejlads og meget, meget mere.

Vikarlæger.dk tilbyder ansættelse som lægevikar eller jordemodervikar for kortere eller længere perioder i Grønland ved Sundhedcentrene og Regionssygehusene ved de grønlandske kyster samt ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
Ved Sundhedscentrene og Regionssygehusene varetages primært sundhedsarbejde svarende til almen praksis. Sundhedscentrene og Regionssygehusene fungerer også som hospitalsenheder, hvor der kan udføres mindre operationer. Patienter med behov for større kirurgiske indgreb evakueres til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.
Dronning Ingrids Hospital, DIH, i Nuuk er Grønlands største hospital og har landsdelsfunktion. På DIH er der afdelinger inden for anæstesiologi, intern medicin, gynækologi og obstetrik, kirurgi, ortopædisk kirurgi, psykiatri, diagnostisk radiologi og ophthalmologi. Patienter, der ikke kan behandles på DIH, overflyttes til Rigshospitalet i København for mere specialiseret behandling.

Vores ydelser

Vikarlæger.dk aflønner lægen eller jordemoderen og varetager al øvrig administration i forbindelse med vikariatet. Vikarlæger.dk arrangerer fri rejse til og fra arbejdsstedet fra den nærmeste indenrigslufthavn i Norden samt fri bolig for lægen eller jordemoderen under opholdet. Endvidere informerer vi om lokale forhold, der er af betydning for arbejdet og opholdet i øvrigt.

Grønland